LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG lọ 120 viên hoàn Đông y – Bổ can thận, bổ khí huyết

Trang / Sản phẩm / LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG lọ 120 viên hoàn Đông y – Bổ can thận, bổ khí huyết

LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN ĐỒNG NHÂN ĐƯỜNG lọ 120 viên hoàn Đông y – Bổ can thận, bổ khí huyết

120.000đ

Giúp tư âm bổ thận, bổ can huyết.

Giúp tăng khả năng miễn dịch.

Dùng cho những trường hợp thận dương suy nhược.