An Não Dưỡng Tâm

Trang / Sản phẩm / An Não Dưỡng Tâm

An Não Dưỡng Tâm

750.000đ

Thành phần:

Bột Sừng TG, Cao sâm Mai Gia, Nhung Hương, Đảng Sâm, Đương Quy, Sinh Địa, Ngưu Tất, Bạch Truật, Phục Linh, Thục Địa, Hoàng Kỳ, Quế Nhục, Bạch Thược, Xuyên Khung, Cam Thảo, Cúc Hoa, Đơn Bì, Bách Bộ, Sơn Thù Du.