HOÀN LỤC VỊ TW3

Trang / Sản phẩm / HOÀN LỤC VỊ TW3

HOÀN LỤC VỊ TW3

60.000đ

Ai nên dùng Hoàn lục vị TW3 ?

Người thận yếu với biểu hiện, mỏi gối, ù tai, đau đầu

Những người bị thận âm hư, người gầy yếu.

Bênh nhân bị các chứng di tinh hay cốt chưng.

Người bị nhiều mồ hôi hay thường ra mồ hôi trộm.

Người có tình trạng khô háo.