BÁCH NGUYÊN ĐƯỜNG TỔ YẾN XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO- HIỆU QUẢ CHO CHỨNG HO DAI DẲNG, DƯỠNG PHỔI – CHAI 300ML

Trang / Sản phẩm / BÁCH NGUYÊN ĐƯỜNG TỔ YẾN XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO- HIỆU QUẢ CHO CHỨNG HO DAI DẲNG, DƯỠNG PHỔI – CHAI 300ML

BÁCH NGUYÊN ĐƯỜNG TỔ YẾN XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO- HIỆU QUẢ CHO CHỨNG HO DAI DẲNG, DƯỠNG PHỔI – CHAI 300ML

200.000đ

Hỗ trợ bổ phế, nhuận phế, giúp làm mát họng.

Hỗ trợ làm giảm triệu chứng viêm họng, giảm ho.

Giúp tăng cường tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng.